Szkoły ZDZ dla młodzieży
lp typ szkoły podbudowa programowa cykl kształcenia system kształcenia profil/zawód

Uwagi

(szkoła funkcjonująca/nowa szkoła)

1. Niepubliczne Technikum gimnazjum 4-lata dzienny
 • technik informatyk
 • technik logistyk,
 • technik usług fryzjerskich,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik technologii żywności
 • kelner
 • technik teleinformatyk
 • technik spedytor
 • technik rolnik
 • technik handlowiec
 • technik budownictwa
 • technik drogownictwa
szkoła funkcjonująca
2. Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa gimnazjum 3-lata dzienny
 • wielozawodowe
 • zawody: cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz, rolnik, piekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
szkoła funkcjonująca
 3. Niepubliczne Gimnazjum                                               szkoła podstawowa 3-lata  dzienny
 • z klasami przysposabiającymi do zawodu
 • (uczeń kończy gimnazjum i zdobywa zawód)
 szkoła funkcjonująca

Szkoły ZDZ dla dorosłych

1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych gimnazjum 3 -lata zaoczny
 • ogólny
szkoła funkcjonująca
2. Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych szkoła ponadgimnazjalna 2-lata zaoczny
 • technik informatyk,
 • technik usług kosmetycznych,
 • technik administracji
 • technik eksploatacji portów i terminali lotniczych
 • technik turystyki wiejskiej,
 • technik rachunkowości
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • technik archiwista
 • technik drogownictwa
 • technik transportu drogowego - dzienna
 • florysta - 1-roczna
szkoła funkcjonująca
  1,5 roku  
 • technik BHP
 
 kierunki medyczne i ochrony zdrowia
 • opiekunka środowiskowa, zaoczna, 1-roczna
 • asystent osoby niepełnosprawnej - zaoczna, 1-roczna
 • opiekun medyczny - zaoczna, 1-roczna
 • technik sterylizacji medycznej - zaoczna, 2-letnia
 • opiekun osoby starszej - zaoczna, 2-letnia
 • technik masażysta - stacjonarna, 2-letnia
 • technik ortopeda - dzienna, 2-letnia
 • technik elektroniki i informatyki medycznej - dzienna, 2-letnia
 
     Oferujemy:
 • promocje i zniżki, zajęcia w nowoczesnych salach i pracowniach zawodowych, profesjonalną kadrę dydaktyczną, możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji na kursach, korzystanie podczas nauki ze wsparcia placówek medycznych, życzliwość i indywidualne podejście do słuchaczy