Szkoły ZDZ dla młodzieży
lp typ szkoły podbudowa programowa cykl kształcenia system kształcenia profil/zawód

Uwagi

(szkoła funkcjonująca/nowa szkoła)

1. Niepubliczne Technikum gimnazjum/szkoła podstawowa 4 lata-po gimnazjum; 5 lat - po szkole podstawowej dzienny
 • technik transportu kolejowego
 • technik budownictwa
 • technik informatyk
 • technik logistyk
 • technik rolnik
 • technik spedytor
 • technik teleinformatyk
 • technik fryzjer
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
szkoła funkcjonująca
2. Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia gimnazjum/szkoła podstawowa 3-lata dzienny
 • wielozawodowe
 • zawody: monter nawierzchni kolejowej, magazynier-logistyk, cukiernik, piekarz, fryzjer, kucharz, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz, lakiernik samochodowy, drukarz offsetowy, rolnik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kierowca-mechanik,
szkoła funkcjonująca

Szkoły ZDZ dla dorosłych

1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych gimnazjum 3 -lata zaoczny
 • ogólny
szkoła funkcjonująca
2. Niepubliczna Szkoła Policealna szkoła ponadgimnazjalna 2-lata zaoczny
 • technik usług kosmetycznych,
 • technik administracji
 • technik turystyki wiejskiej,
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • technik archiwista
 • technik drogownictwa
 • technik transportu drogowego - dzienna
 • florysta - 1-roczna
szkoła funkcjonująca
  1,5 roku  
 • technik BHP
 
 kierunki medyczne i ochrony zdrowia
 • opiekunka środowiskowa, zaoczna, 1-roczna
 • asystent osoby niepełnosprawnej - zaoczna, 1-roczna
 • opiekun medyczny - zaoczna, 1-roczna
 • technik sterylizacji medycznej - zaoczna, 2-letnia
 • opiekun osoby starszej - zaoczna, 2-letnia
 • technik masażysta - stacjonarna, 2-letnia
 • technik ortopeda - dzienna, 2-letnia
 
     Oferujemy:
 • promocje i zniżki, zajęcia w nowoczesnych salach i pracowniach zawodowych, profesjonalną kadrę dydaktyczną, możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji na kursach, korzystanie podczas nauki ze wsparcia placówek medycznych, życzliwość i indywidualne podejście do słuchaczy
 

VR