Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Niepublicznej Branżowej Szkole I Stopnia
w Jędrzejowie i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jędrzejowie:

  • 14 października 2022 r. - piątek - Dzeń Nauczyciela
  • 31 października 2022 r. - poniedziałek - (dzień przed świętem Wszystkich Świętych)
  • Styczeń  2023 r. - (1 dzień) - egzamin zawodowy
  • 2 maja 2023 r. - wtorek - (dzień między świętem 1 i 3 maja)
  • 9 czerwca 2023 r. - piętek (dzień po Bożym Ciele)
  • czerwiec 2023 r. - (1 dzień) - egzamin zawodowy

VR