Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Niepublicznej Branżowej Szkole I Stopnia
w Jędrzejowie i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jędrzejowie:

  • 12 listopada 2021 r. - piątek
  • 7 stycznia 2022 r. - piątek
  • styczeń  2022 r. - (1 dzień) - egzamin zawodowy
  • 2 maja 2022 r. - poniedziałek
  • 17 czerwca 2022 r. - piętek (dzień po Bożym Ciele)
  • czerwiec 2022 r. - (1 dzień) - egzamin zawodowy

VR