NOWE FIO zestawienie

Zakład Doskonalenia Zawodowego ogłasza nabór uczestników do projektu pn. "CENTUM AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ" finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Projekt skierowany jest do 100 mieszkańców gmin powiatu jędrzejowskiego: Imielno/ Jędrzejów/ Małogoszcz/ Nagłowice/ Oksa/ Sędziszów/ Słupia (Jędrzejowska)/ Sobków/ Wodzisław (60 osób w wieku 60+ i 40 osób w wieku poniżej 60 lat). Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa. Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa oraz załącznikami do Regulaminu.

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa

Formularz Rekrutacyjny

Oświadczenie Uczestnika

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

 Co oferujemy w ramach Projektu:

 • zajęcia z zakresu ICT + robotyka dla Seniora i Smyka:
 • naukę języka obcego;
 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty rękodzieła artystycznego;
 • warsztaty ekologiczne;
 • choreoterapię;
 • zajęcia gimnastyczne;
 • prelekcje dla Seniora i Smyka min.: z pierwszej pomoc, zdrowego odżywiania -
  ekologiczne, z samoobrony
 • wsparcie prawne
 • wsparcie psychologiczne

Zajęcia w ramach CENTRUM  prowadzone będą w pomieszczeniach budynku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Jędrzejowie, al. Piłsudskiego 6.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie lub chcące zadać dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu „CENTUM AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ”

 Kontakt

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Piłsudskiego 6

28 -300 Jędrzejów

Tel. 41 386 12 57

Okres realizacji projektu: 01.06.2022 r. - 31.12.2024 r.

 

 

 

 

VR