Placówka szkoleniowa ZDZ w Jędrzejowie w trakcie swej ponad 15-letniej działalności znalazła się na czele instytucji oświatowych w powiecie jędrzejowskim. Rozbudowana i wszechstronna oferta edukacyjna, nowoczesne metody organizacyjne i wielokierunkowa współpraca ze środowiskiem lokalnym pozwoliły zdobyć markę solidnej firmy. Wysoki poziom oferowanych usług edukacyjnych zapewnia System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Za zaangażowanie w rozwój „małej ojczyzny” jędrzejowski ZDZ został nagrodzony „Złotym Gryfem” - przyznanym przez Samorząd Powiatu Jędrzejowskiego.
ZDZ oferuje kompleksowe usługi edukacyjne, na które składają się:
- szkoły dla młodzieży i dorosłych
- kursy i szkolenia
- szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
ZDZ organizuje kursy i szkolenia w różnych zawodach i specjalnościach (blisko 500 własnych programów nauczania). Jest to szansa zdobycia atrakcyjnego zawodu lub podniesienia kwalifikacji, a także uzyskania świadectw, dyplomów, zaświadczeń lub wymaganych prawem uprawnień. Ważnym atutem jednostki szkoleniowej są także kursy organizowane ze środków Unii Europejskiej. Udział środków unijnych sprawia, że uczestnicy nie ponoszą kosztów przeszkolenia.
 

 

 

VR