Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisu na bezpłatny kierunek kształcenia w Szkole Policealnej ZDZ w Jędrzejowie. Na kierunku opiekun medyczny nauczysz się wykonywania zabiegów medyczno-pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną. Dowiesz się jak pobrać krew, wykonywać ćwiczenia fizjoterapeutyczne oraz nauczysz się języka migowego, aby móc pomagać potrzebującym osobom niesłyszącym lub niemówiącym. Więcej informacji w sekretariacie szkoły, al. Piłsudskiego 6, 28-300 Jędrzejów lub pod numerem telefonu 41 386 12 57. Zapraszamy serdecznie.Opiekun bezpatny SPD duy

VR