Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Jędrzejowie zaprasza do udziału w BEZPŁATNYCH KURSACH prowadzonych w ramach Projektu pn. „ŚWIĘTOKRZYSKI POLIGON AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ”.
Osoby POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA z obszaru WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, zainteresowane projektem mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa zawodowego, bezpłatnych kursów, stypendium szkoleniowego, płatnych staży.
Kursy, które będą u nas realizowane: BIO PIEKARZ + UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE i TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE + UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE
 
Uczestniczką/Uczestnikiem projektu może być osoba należąca do minimum jednej z niżej wymienionych grup:
  • osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne), poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niskimi kwalifikacjami,
  • osoby pracujące, tj. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz w ramach umów cywilno-prawnych.


    Więcej informacji na stronie internetowej Projektu: https://www.swietokrzyskipoligon.zdz.kielce.pl/index.php oraz pod numerem telefonu: 41/386 12 57 – Sekretariat ZDZ w Jędrzejowie, al. Piłsudskiego 6, 28-300 Jędrzejów.

VR