Piękny, słoneczny, jesienny dzień przywitał dziś naszych uczniów w Twierdzy Modlin. Wyjazd został zrealizowany w ramach projektu "Ślady historii na murach wyryte". Celem wycieczki jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Uczniowie zapoznali się z historią obiektu i wydarzeniami, które miały tam miejsce. "Ślady historii na murach wyryte" to nazwa projektu realizowanego w naszej szkole dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwo Obrony Narodowej. W projekcie uczestniczy dwudziestoosobowa grupa uczniów Szkół ZDZ w Jędrzejowie.

VR