Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie rozpoczął realizację pilotażowego projektu „Młodzieżowe Centrum Zawodowe”, którego celem jest kompleksowa pomoc osobom do 30 roku życia we współpracy z pracodawcami z sektora prywatnego poprzez aktywizację zawodową oraz świadczenie usług doradczych wspierających ich rozwój zawodowy, a także powrót/wejście na rynek pracy.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Szkoły ZDZ w Jędrzejowie zawarły umowę partnerską o współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Jędrzejowie. W ramach umowy pracownicy szkoły będą świadczyć doradztwo w zakresie edukacji (2 dyżury w miesiącu, po 2 godziny). Będziemy informować o możliwościach kształcenia w danym zawodzie z uwzględnieniem informacji na temat zawodów nadwyżkowych oraz deficytowych na terenie powiatu jędrzejowskiego oraz pomagać w podjęciu decyzji edukacyjnych.

Punkt doradztwa dla młodzieży jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-15.15 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie (pokój 12, I piętro), ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów.

Harmonogram dyżurów jest dostępny na stronie https://jedrzejow.praca.gov.pl/

plakat promocyjny Modzieowe Centrum Zawodowe

VR