Uczniowie Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia biorą udział w pilotażowym projekcie Branżowe Oddziały Wojskowe. Projekt ma na celu wsparcie obronności państwa poprzez uzupełnienie o wybrane zagadnienia szkolenia specjalistycznego żołnierza dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, edukacji młodzieży szkół ponadpodstawowych pobierających naukę w szkołach branżowych I stopnia. Edukacja w Branżowych Oddziałach Wojskowych ma charakter poznawczy i zakłada zbudowanie świadomości społecznej uczniów szkół branżówych dotyczących możliwości dalszego rozwoju zawodowego w wojsku w wybranych przez ucznió kierunkach kształcenia zawodowego.

 Dotacja celowa otrzymana w 2023 roku przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Obrony NarodowejBOW

VR