W Niepublicznej Branżowej Szkole I-go Stopnia w Jędrzejowie w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej pn.: "Branżowe Oddziały Wojskowe", w którym uczestniczą uczniowie kształcący się w zawodach: kucharz oraz mechanik pojazdów samochodowych, odbyło się szkolenie wojskowe. W projekcie BOW w naszej szkole udział bierze dziesięcioro uczniów, którzy w ramach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego na realizację projektu, otrzymali ubiór roboczy ucznia BOW, zgodny z kierunkiem kształcenia. Ponadto młodzież otrzymała także pełny zestaw umundurowania BOW - ubioru ucznia BOW, w którym będzie uczestniczyć w przedsięwzięciach i szkoleniach z zakresu przygotowania wojskowego. Uczniowie, biorący udział w BOW mogą zdobyć dodatkowe kompetencje i kwalifikacje przydatne w dalszej pracy zawodowej, a przede wszystkim pozwalające na uproszczony proces szkolenia wojskowego i docelowe zostanie żołnierzem. Po zakończonym szkoleniu uczniowie przystąpili do Turniej Wiedzy o Wojsku Polskim "Ekstraklasa Wojskowa". Troje uczniów z klasy II a, reprezentować będzie Szkołę z Jędrzejowa w kolejnym etapie wojewódzkim.

VR