Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie "Obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia" wraz z egzaminem UDT. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - 16 marca 2024 roku, godz. 9.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jędrzejowie, al. Piłsudskiego 6. Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia oraz przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Tematyka szkolenia:

  • wiadomości o przepisach prawnych dozoru technicznego
  • ogólne wiadomości na temat urządzeń transportu bliskiego
  • budowa wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia
  • zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń zasilanych gazem (LPG)
  • obsługa wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia
  • bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia
  • procedura postępowania przy niebezpiecznym uszkodzeniu i wypadku przy pracy wózkiem jezdniowym z mechanicznym napędem podnoszenia

Koszt kursu wraz z egzaminem UDT - 1000 zł/osoba. Więcej informacji i zapisy: Szkoły ZDZ w Jędrzejowie, al. Piłsudskiego 6, tel. 41 386 12 57.

VR