Zapraszamy młodzież Szkół ZDZ z woj. świętokrzyskiego do udziału w konkursie fotograficznym „Szlakiem mjr. Jana Piwnika „Ponurego”. Inicjatywa ta organizowana jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach, która realizuje kampanię społeczną pod nazwą „Policjanci w służbie Niepodległej 1919-2018”. Patronat nad konkursem objęli Wojewoda Świętokrzyski i Komendant Główny Policji.

Głównym celem konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy na temat historii Policji i upamiętnienie miejsc historycznie związanych z losami policjantów, ze szczególnym uwzględnieniem patrona świętokrzyskiej Policji – mjr. Jana Piwnika „Ponurego”.

Uczestnicy konkursu mogą nadsyłać prace (fotografie) w trzech obszarach tematycznych:

  1. Szlakiem patrona świętokrzyskiej Policji – mjr Jan Piwnik „Ponury” – życie i pamięć.
  2. Udział Policji świętokrzyskiej w uroczystych obchodach świąt państwowych i rocznic.
  3. Służba i pamięć – reportaż fotograficzny z miejsc upamiętnień, izb tradycji i muzeów.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej ZDZ w Kielcach.

Kliknij w link i dowiedz sie więcej.