Kierownictwo Szkół ZDZ w Jędrzejowie

 • Dyrektor szkoły - Iwona Sobczyk

 

Nauczyciele uczący w Szkołach ZDZ w Jędrzejowie

Przedmioty ogólnokształcące
 • Język polski:
  - Iwona Ciesek

 • Język angielski:
  - Magdalena Jakubanis,
  - Tomasz Adamczyk,

 • Matematyka:
  - Katarzyna Ślusarek,
  - Anna Szymańska,

 • Biologia/Chemia:
  - Beata Wolska,

 • Geografia:
  - Jan Habel,
  - Marcin Białek,

 • Edukacja dla bezpieczeństwa:
  - Zbigniew Górecki

 • Historia, Wiedza o społeczeństwie:
  - Jan Habel, Iwona Ciesek,

 • Wychowanie fizyczne:
  - Jolanta Pawlik,
  - Justyna Czajor.

 • Religia:
  - Beata Wolska

 

Przedmioty zawodowe

Sobczyk Iwona

Wojtasik Wojciech

Biśto Marta

 

 

 

 

VR