Kierownictwo Szkół ZDZ w Jędrzejowie

 • Dyrektor szkoły - Katarzyna Kaczmarek

 

Nauczyciele uczący w Szkołach ZDZ w Jędrzejowie

Przedmioty ogólnokształcące
  • Język polski

Ciesek Iwona

  • Język angielski

 Tutaj Justyna

Adamczyk Tomasz

                        Łuszczki Krzysztof

  • Matematyka

Dudek Iwona

Szymańska Anna

  • Biologia/Chemia

Kaczmarek Katarzyna, Witek Beata

  • Geografia

Habel Jan

                       Białek Marcin

  • Edukacja dla bezpieczeństwa

Szmalec Grzegorz

  • Historia, wiedza o społeczeństwie

Habel Jan, Wyrozumska Ewa, Iwona Ciesek

  • Wychowanie fizyczne

Czajor Justyna

Pawlik Jolanta

  • Religia

Kowalski Paweł

 

Przedmioty zawodowe

Sobczyk Iwona

Wojtasik Wojciech

Biśto Marta

Masternak Sebastian

Ptak Marcin

Łuszczki Krzysztof